КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД 03.08.2023

КЗ "Черкаська обласна філармонія

 Черкаської обласної ради"
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Згідно із Положенням ст.21 Закону України «Про культуру», Порядком формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури шляхом проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 01.07.2016 № 497, КЗ "Черкаська обласна філармонія Черкаської обласної ради" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

- звукорежисер в/к – 1 особа

- артист що веде концерт в/к – 1 особа

Тріо солістів «Обережно гаряче!»

- артист-вокаліст (соліст) провідний майстер сцени (баритон) – 1 особа

Черкаський академічний заслужений український народний хор

- хормейстер – 1 особа

- репетитор з балету – 1 особа

- артист в/к (тенор) – 3 особи

- артистбалету в/к (чоловіки) – 4 особи

- артист оркестру в/к (баян) – 1 особа

- артист оркестру 1 категорії (ударні) – 1 особа

Академічний малий симфонічний оркестр

- артист в/к (валторна) – 2 особи

- артист в/к (скрипка) – 2 особи

- диригент 1 категорії – 1 особа

Ансамбль «Росава»

- артист-вокаліст (соліст) в/к (альт) – 1 особа

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 - заяву про участь у конкурсі, написану власноручно у довільній формі з  наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України  «Про захист персональних даних»;
 - витяг з трудової книжки (за наявності);

 - особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

 - копію документів,  що посвідчує особу;

 - копію документів про освіту;
 - творче резюме, контактні дані.

 Претенденти на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, репутації , інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, репертуар, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, рекомендаційні листи довільної форми, мотиваційний лист від кандидата довільної форми, СD та DVD-записи, копії нотних творів, які будуть виконуватися на конкурсі.

  Переваги надаються кандидатам, які мають:

 - розвинені лідерські навички та здатність співпрацювати у команді митців;

 - бездоганну ділову репутацію;

 - здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки;

 - високі аналітичні здібності, креативне мислення;

 - мотивацію до самоосвіти, постійного особистого професійного розвитку.

Працівники, які знаходяться із Черкаською обласною філармонією в трудових відносинах та беруть участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь у конкурсі.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 19 липня 2023 року по   02 серпня 2023 року   з  09:00 до 16:00 (окрім вихідних днів) за адресою: м. Черкаси,  вул. Хрещатик, 196 (приймальня директора філармонії).

Конкурс відбудеться: 03 серпня 2023 року. Початок об 11.00 год.

         Місце проведення конкурсу: КЗ «Черкаська обласна філармонія Черкаської обласної ради»  м.Черкаси,  вул. Хрещатик, 196.

         Довідки за тел: (0472) 37-30-56

 filarmonia.ua@gmail.com

1. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади звукорежисера.

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звукорежисера театрально-видовищного підприємства I категорії не менше 3 років.

2. Бере участь у роботі з підготовки нових і поновлення раніше створених конецртних програм.

3. Забезпечення високого художньо-технічного рівня фонограми музичного оформлення, безпосереднього втілення фонової партитури концертної програми.

4. Забезпечення технічної якості звуку, залежно від акустичної можливості сценічної площадки. Проведення інструктажу звукооператорам, здійснення  контролю за їх роботою.

5. Знання методології творчого процесу, історії музики, досвіду вітчизняної та світової культури у галузі звукотехніки, знання новітніх технічних досягнень та технологій.

Умови конкурсу.

1. Співбесіда з питань фаху.

2. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної   посади артиста що веде концерт.

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста, що веде концерт I категорії не менше 3 років.

2. Бездоганна професійна майстерність, висока внутрішня культура.

3. Яскрава творча індивідуальність, вільне спілкування з глядацькою аудиторією, широке визнання глядачів.

4. Володіння імпровізаційною формою ведення концертної програми.

Умови конкурсу.

1. Співбесіда з питань фаху.

3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної   посади артиста-вокаліста (соліста) провідного майстра сцени (баритон) тріо «Обережно гаряче!».

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста) вищої категорії не менше 3 років.

2. Володіння виразними голосовими, музичними і сценічними здібностями.

3. Висока виконавська майстерність, яскрава творча індивідуальність,  широке визнання глядачів.

4. Виконання провідних партій в репертуарі закладу, сольних концертних програмах у двох відділеннях.

5. Участь у збірних концертних програмах, музичних та літературно-музичних композиціях, оперних виставах у концертному виконанні, інших формах концертної діяльності.

Умови конкурсу

1. Виконати 2 твори різного характеру.

2. Співбесіда з питань фаху.

4.Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної   посади хормейстера Черкаського академічного заслуженого українського народного хору.

1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра, спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією артиста хору не менше 3 років.

2.  Робота з  колективом над виконанням хорових партій у нових або раніше створених концертних програмах.

3.  Вміння диригувати хором, проведення з артистами групових та індивідуальних занять.

 4. Здійснення контролю за  якісним виконанням хорових партій у концертних програмах поточного репертуару.

5. Виконання завдань головного диригента, пов’язаних з виробничо-творчою діяльністю колективу хору.

6. Знання методології творчого процесу в хоровому колективі, класичного і сучасного репертуару хорових колективів у вітчизняних та зарубіжних закладах культури,  основи режисури та акторської майстерності.

Умови конкурсу:

1.  Співбесіда (знання народних стилів у хоровому співі, специфіки автентичного виконавства, особливостей вокально-хорової роботи з народним хором тощо).

2. Практичне заняття з хором (30 хвилин).

5. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади репетитора з балету Черкаського академічного заслуженого українського народного хору.

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією не менше 3 років, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж творчої роботи за фахом не менше 5 років.

2. Висока технічна майстерність, досконала хореографічна підготовка: яскрава творча індивідуальність та яскраві хореографічні, музичні і сценічні здібності.

3. Практичний досвід виконавської майстерності та репетиторської роботи.

4. Значний практичний досвід роботи з партитурою та клавіром хореографічного твору.

5. Досконале володіння методикою проведення щоденного тренажу з балетною групою (проведення індивідуальних та групових занять з   вдосконалення виконавської техніки, здійснення контролю за якістю виконання сольних партій, групових і масових сцен у  концертних програмах).

Умови конкурсу:

1. Показати фрагмент ведення уроку класичного, народно-сценічного танцю та роботу над створенням етюду.

2. Практично показати роботу з партитурою хореографічного твору.

3. Співбесіда з питань фаху.

6. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних   посад артиста в/к (тенор) Черкаського академічного заслуженого українського народного хору.

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста  - підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією не менше 3 років, для бакалавра - підвищення кваліфікації та/або стаж роботи за професією не менше 3 років.

2. Яскравий за тембром голос повного діапазону, видатна виконавська майстерність та володіння засобами вокально-хорової техніки, бездоганна сценічна культура.

3. Висока внутрішня культура, яскрава творча індивідуальність (музично-вокальні, сценічні здібності).

4. Володіння широким репертуаром, що включає українські народні пісні та твори вітчизняних і зарубіжних авторів.

5. Досконала професійна музично-теоретична підготовка для виконання вокальних партій та відмінні навички читання з листа.

Умови конкурсу

1. Виконати 2 твори різного характеру ( включно спів acapellа).

2. Впевнене читання творів з листа з репетуару колективу на вибір комісії.

3. Співбесіда з питань фаху.

7. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних   посад артиста балету в/к (чоловіки) Черкаського академічного заслуженого українського народного хору.

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста балету I категорії не менше 3 років.

2. Знання досвіду роботи відомих вітчизняних і світових професійних хореографічних колективів, основи класичного, сучасного і народного танцю.

3. Виразні хореографічні, музичні і сценічні здібності.

4. Висока виконавська майстерність та віртуозна техніка, яскрава творча  індивідуальність.

5. Володіння основами класичного  та народного танцю.

6. Знання історії  та   шляхів   розвитку   хореографії. 

7. Знання теорії акторської майстерності  та  її застосування  в  хореографічному мистецтві.

Умови конкурсу

1. Виконати фрагмент сольного хореографічного номера.

2. Продемонструвати хореографічні трюкові елементи.

3. Співбесіда з питань фаху.

8. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної   посади  артиста оркестру в/к (баян) Черкаського академічного заслуженого українського народного хору.

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста оркестру народних інструментів (оркестрової групи фольклорного колективу, ансамблю народних інструментів) I категорії не менше 3 років.

2. Видатна виконавська майстерність  та музична культура.

3. Висока внутрішня культура, яскрава творча індивідуальність (музичні, сценічні здібності).

4. Володіння багатим інструментальним репертуаром, що включає українські народні пісні та твори вітчизняних і зарубіжних авторів.

5. Досконала професійна музично-теоретична підготовка для виконання оркестрових партій.

 6. Досконалі навички читання з листа, імпровізації та вміння очолити групи однотипних оркестрових інструментів.

7. Знання будови, технічних і виражальних особливостей народних музичних інструментів;

                                              Умови конкурсу

1. Співбесіда з питань фаху.

2. Виконання двох інструментальних творів різного характеру.

3. Впевнене читання з  нотного листа партій з репетуару колективу на вибір комісії.

9. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної   посади артиста оркестру 1 категорії  (ударні) Черкаського академічного заслуженого українського народного хору.

1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією артиста оркестру народних інструментів (оркестрової групи фольклорного колективу, ансамблю народних інструментів) II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

2. Високий рівень професійної майстерності, досконале володіння своїм основним інструментом,  навичками читання з листа, імпровізацією.

3. Висока внутрішня культура, яскрава творча індивідуальність, сценічні здібності.

4. Володіння багатим інструментальним репертуаром, що включає українські народні пісні та твори вітчизняних і зарубіжних авторів.

5. Досконала професійна музично-теоретична підготовка для виконання оркестрових партій.

                                              Умови конкурсу

1. Співбесіда з питань фаху.

2. Виконання двох інструментальних творів різного характеру.

3. Впевнене читання з  нотного листа партій з репетуару колективу на вибір комісії.

10. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних   посад артиста в/к (скрипка, валторна) Академічного малого симфонічного оркестру.

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста симфонічного (камерного) оркестру I категорії не менше 3 років.

2. Висока виконавська майстерність і музична культура.

3. Досконале володіння інструментом та володіння навичками читання оркестрових партій з листа.

4. Досконала професійна музично-теоретична підготовка для виконання оркестрових партій.

Умови конкурсу

1. Співбесіда з питань фаху.

2. Виконання двох інструментальних творів різного характеру.

3. Впевнене читання з  нотного листа партій з репетуару колективу на вибір комісії.

11. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної   посади диригента  І категорії.

1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією диригента II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

2. Знання методології творчого процесу, теорії диригування, основ сценічного оформлення.

3. Знаннякласичного та сучасного репертуару, історії музики і театру. основ музичної драматургії, акторської майстерності.

4. Володіння методикою вокальної педагогіки, вокального мистецтва, роботи із співаками над партіями.

Умови конкурсу

Обов'язкова конкурсна програма.
Посада «Диригент оркестру»:
1. Й.С.Бах. Концерт для скрипки та оркестру in A minor BWV 1041.
2. Моцарт. Симфонія №40.
3. Веберн. 5 п’єс для оркестру. Ор. 10.

Конкурсна комісія на свій вибір з цієї програми надасть можливість попрацювати з оркестром до 30 хвилин кожному з кандидатів на посаду (робота над фрагментами з творів). Час роботи з оркестром може обмежуватись головою комісії.

12. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної  посади  артиста-вокаліста  (соліста) в/к (альт) ансамблю «Росава».

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста-вокаліста (соліста) I категорії не менше 3 років.

2. Яскравий за тембром голос повного діапазону, видатна виконавська майстерність та володіння засобами вокальної техніки, бездоганна сценічна культура.

3. Професійна музично-теоретична підготовка для виконання вокальних партій та відмінні навички читання з листа.

Умови конкурсу

1. Виконати 2 твори різного характеру (включно спів acapellа).

2. Співбесіда з питань фаху.