ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

Згідно із Положенням ст.21 Закону України «Про культуру», Порядком формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 01.07.2016 № 497, КЗ "Черкаська обласна філармонія Черкаської обласної ради" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

1. Керівник художній філармонії.

2. Концертмейстер в/к.

3. Артист, що веде концерт в/к.

4.Бандуристка-інструменталістка в/к тріо бандуристок «Вербена».

5. Ансамбль «Росава»:

  - керівник художній

  - артист розмовного жанру в/к.

  - артист оркестру (скрипка – 1 особа, баян – 1 особа, цимбали – 1 особа).

6. Черкаський академічний заслужений український народний хор

- керівник художній

- балетмейстер-постановник

- репетитор з балету

- артист хорової групи (тенор – 6 осіб, бас-баритон – 4 особи, альт – 2 особи, сопрано – 3 особи)

- артист балету (чоловіки – 3 особи, жінки – 2  особи) 

- артист оркестрової групи (труба – 1 особа, скрипка – 1 особа, бандура – 1 особа, віолончель – 1 особа, ударні інструменти – 1 особа).

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

 - заяву про участь у конкурсі, написану власноручно у довільній формі з  наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України  «Про захист персональних даних»;
 - витяг з трудової книжки (за наявності);

 - особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

 - копію документів,  що посвідчує особу;

 - копію документів про освіту;
 - творче резюме, контактні дані.

 Претенденти на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, репутації , інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, репертуар, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, рекомендаційні листи довільної форми, мотиваційний лист від кандидата довільної форми, СD та DVD-записи та копії нотних творів, які будуть виконуватись на конкурсі.

                  Переваги надаються кандидатам, які мають:

 - розвинені лідерські навички та здатність співпрацювати у команді митців;

 - бездоганну ділову репутацію;

 - здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки;

 - високі аналітичні здібності, креативне мислення;

 - мотивацію до самоосвіти, постійного особистого професійного розвитку.

Працівники, які знаходяться із Черкаською обласною філармонією в трудових відносинах та беруть участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь у конкурсі.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 3 листопада по 28 листопада 2017 року   з  09:00 до 16:00 (окрім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Черкаси,  вул. Хрещатик, 196 (приймальня директора філармонії).

Конкурс відбудеться: 29 листопада  2017 року. Початок об 11.00 год.

Місце проведення конкурсу: КЗ «Черкаська обласна філармонія Черкаської обласної ради»  м.Черкаси,  вул. Хрещатик, 196.

 Довідки за тел: (0472) 37-30-56, (0472) 45-04-86; 

 filarmonia.ua@gmail.com

1. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади керівника художнього філармонії

1.Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж творчої роботи не менше 5 років.

2. Лідерські навички та вміння організації всього комплексу творчої діяльності закладу.

3. Визначення загальної художньо-творчої концепції та перспективи  творчої діяльності закладу у загальній  державній культурній політиці.

4. Бачення системи планування художньо-творчої роботи, визначення термінів виконання культурно-мистецьких проектів та аналіз їх кількісно-якісних показників.

5. Сприяння забезпеченню  художньої  якості та актуальності репертуару колективів, що забезпечує формування та задоволення потреб населення у сучасному музичному мистецтві.

                            Повинні знати:

- чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;

- чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і господарсько-фінансову діяльність закладу культури;

- основи авторського і трудового законодавства України;

- правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

- правила користування основними засобами сучасного офісу (ПК, засоби оргтехніки);

 - основи системи організації  діловодства;

 - методологію організації творчо-виробничого процесу комунального концертного закладу; методику проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури та особливості різноманітних форм концертної діяльності;

- систему роботи з персоналом та основи управлінських технологій;

- основи маркетингу і менеджменту соціокультурної діяльності та управління проектами;

- важливі вітчизняні та зарубіжні культурно-мистецькі досягнення, класичні і сучасні тенденції мистецтва;

- досвід роботи вітчизняних і світових закладів культури та  перспективи і світові тенденції розвитку  мистецтва;

- концепцію та перспективи розвитку творчої діяльності мистецьких     професійних колективів;

- основи сценічного оформлення, режисури, вокальної, хореографічної,      акторської та музично-виконавської майстерності;

- правила ділового етикету та спілкування;

- ділову українську мову.

Додаткові переваги надаються кандидатам, які мають:

- післядипломну освіту cуміжного напрямку або освіту в галузі управління;

- свідоцтво про участь у тренінгах, семінарах, форумах з ефективної організації успішної командної роботи.

Умови конкурсу

1. Розробити перспективну програму розвитку творчої діяльності закладу на 1 та 3 роки.

2. Визначити основні напрямки розвитку творчих колективів закладу  і підвищення їх  конкурентоспроможності.

3. Співбесіда з питань фаху, історії музичної культури та менеджменту.

2. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади концертмейстера в/к (піаніст)

1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра— без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акомпаніатора, концертмейстера не менше 3 років, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акомпаніатора, концертмейстера не менше 5 років.

2. Яскрава творча індивідуальність, музичні і сценічні здібності.

3. Віртуозна техніка володіння музичним інструментом і необхідна професійна  кваліфікація  для супроводження на високому художньому рівні виступів солістів у змішаних, сольних та інших концертах, а також проведення репетицій з виконавцями всіх жанрів.

4. Висока технічна майстерність  і виконавська підготовка; значний  досвід концертмейстерської й ансамблевої роботи з артистами.

5. Володіння широким репертуаром, що включає твори вищої складності вітчизняних і зарубіжних композиторів.

 6. Досконала музично-теоретична підготовка.     

                              Повинні знати:

- чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;

- правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

- методологію концертмейстерської роботи;

- основи музично-виконавської майстерності; твори класичного та сучасного  музичного мистецтва;

- поточний репертуар закладу;

- правила ділового етикету та спілкування;

- ділову українську мову.

                             Умови конкурсу

1. Співбесіда за фахом.

2. Віртуозне виконання 2 творів різного характеру.

3. Впевнене читання музичних творів з листа.

3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади  артиста в/к, що веде концерт

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста, що веде концерт, вищої категорії не менше 5років.

2.  Бездоганна професійна майстерність.

3. Висока внутрішня культура, яскрава творча індивідуальність.

4. Вільне спілкування з глядацькою аудиторією, імпровізаційна форма ведення концертної програми.

                              Повинні знати:

- чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;

- правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

- основи акторської майстерності, сценічного руху, риторики і техніки мови;

- основи теорії конферансу та сценарної справи;

- основний репертуар колективів закладу;

- методику проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм, мистецьких проектів та особливості різноманітних форм концертної діяльності;

- добрі знання творів української та світової літератури;

- правила ділового етикету та спілкування;
- ділову українську мову.

Додаткові переваги надаються кандидатам, які мають :

- свідоцтво про участь або проведення фахових майстер-класів ;

- високорозвинені комунікативні вміння та мовні навички.

                              Умови конкурсу

1. Виконати 2 різножанрові твори української та/або світової літературної класики.

2.  Продемонструвати практичні навички імпровізаційної форми ведення заходу.

4. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади бандуристки-інструменталістки в/к тріо бандуристок «Вербена»

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією: для магістра- без вимог до стажу роботи, для спеціаліста  - стаж роботи за професією не менше 3 років, для бакалавра -  підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією не менше 5 років.

2. Бездоганна виконавська майстерність.

3. Висока внутрішня культура, яскрава творча індивідуальність (музично-вокальні, сценічні здібності та комунікативні вміння).

 4.Володіння широким вокально-інструментальним репертуаром, що включає українські народні пісні та твори вітчизняних і зарубіжних авторів.

5.Досконала музично-теоретична підготовка. 

                             Повинні знати:

  - чинне  законодавство в галузi культури та мистецтва;

 - основи трудового законодавства України;

 - правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

 - теорію вокального та бандурного мистецтва;

 - найважливіші культурно-мистецькі досягнення та досвід  роботи кращих солістів і колективів бандурного мистецтва;

- основи експериментального бандурного мистецтва та перспективи і тенденції   розвитку бандурництва в системі музичної культури;

- правила ділового етикету та спілкування;

- ділову українську мову.

Додаткові переваги надаються кандидатам, які мають:

- свідоцтво про участь та/або проведення фахових майстер-класів;

- відеозаписи музичних  експериментів гри на бандурі.

                            Умови конкурсу

   1 .Виконати два вокальні твори різного характеру в супроводі бандури.

   2. Виконати два інструментальні твори різного характеру.

   3. Співбесіда з питань фаху.

 4. Впевнене читання з  нотного листа.

5.1. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади керівника художнього ансамблю «Росава»

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж творчої роботи не менше 5 років.

2. Лідерські навички та вміння планування і організації всього комплексу творчої діяльності колективу.

3. Визначення загальної художньо-творчої концепції та перспективи  творчої діяльності колективу у загальній  концертній діяльності закладу та вітчизняному і міжнародному культурному просторі.

4. Бачення формування репертуарних планів колективу та  їх виконання і реалізація.

5. Забезпечення  художньої  якості та актуальності репертуару колективу, що сприяє формуванню та задоволенню потреб населення у сучасному музичному мистецтві.

                            Повинні знати:

- чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;

- чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу діяльність закладу культури;

- основи авторського і трудового законодавства України;

- правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

- правила та навички користування основними засобами сучасного офісу (ПК, засоби оргтехніки);

- основи системи організації  діловодства;

- методологічні основи менеджменту  соціокультурної діяльності та творчого процесу;

- важливі вітчизняні та зарубіжні культурно-мистецькі досягнення, сучасні тенденції музичної культури;

- тенденції розвитку народного ансамблевого мистецтва;

- основи вокальної та музично-виконавської майстерності;

- методику вивчення твору;

- особливості проведення різноманітних форм концертної діяльності;

- правила ділового етикету та спілкування;
- ділову українську мову.

                 Додаткові переваги надаються кандидатам, які мають :

- свідоцтво про участь у тренінгах, семінарах з ефективної організації успішної командної роботи;

- свідоцтво про участь у вітчизняних та/або  зарубіжних  фахових майстер-класах або проведення фахових майстер-класів.

Умови конкурсу

1. Розробити перспективний репертуарний план колективу на 1 та 3 роки.

2. Розробити план творчої роботи і визначити основні напрямки  розвитку колективу та підвищення його конкурентоспроможності.

3. Співбесіда з питань фаху, історії музичної культури та менеджменту.

 

5.2. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади артиста розмовного жанру вк

1. Вища або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією: для магістра- без вимог до стажу роботи, для спеціаліста  -підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією не менше 3 років, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією не менше         5 років.

2. Відповідні акторські дані, належний рівень техніки читання та сценічної виконавської майстерності.

3. Висока внутрішня культура, яскрава творча індивідуальність.

4. Вільне спілкування з глядацькою аудиторією.

                              Повинні знати:

- чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;

- правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

- основи акторської майстерності, сценічного руху, риторики і техніки мови;

- основи теорії конферансу та сценарної справи;

- основний репертуар та особливості різноманітних форм концертної діяльності колективів закладу;

- добрі знання творів української та світової літератури;

- правила ділового етикету та спілкування;

- ділову українську мову.

Додаткові  переваги надаються кандидатам, які мають:

- свідоцтво про участь або проведення фахових майстер-класів;

- високорозвинені комунікативні вміння та мовні навички;

- виступи з сольними літературними програмами у двох відділеннях.

                              Умови конкурсу:

1. Виконати 2 різножанрові твори української та/або світової літературної класики.

2. Співбесіда за фахом та історії сценічного мистецтва.

5.3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад артистів оркестру ансамблю "Росава" (баян, скрипка, цимбали) та артистів оркестрової групи Черкаського академічного заслуженого українського народного хору (труба, скрипка, бандура, ударна установка):

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією: для магістра- без вимог до стажу роботи, для спеціаліста  - стаж роботи за професією не менше 3 років, для бакалавра —- підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією не менше 5 років.

2. Видатна виконавська майстерність  та музична культура.

3. Висока внутрішня культура, яскрава творча індивідуальність (музичні, сценічні здібності).

4. Володіння багатим інструментальним репертуаром, що включає українські народні пісні та твори вітчизняних і зарубіжних авторів.

5. Досконала професійна музично-теоретична підготовка для виконання оркестрових партій.

 6. Досконалі навички читання з листа, імпровізації та вміння очолити групи однотипних оркестрових інструментів.

                               Повинні знати:

- чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;

- основи  трудового законодавства України;

- правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

-важливі вітчизняні та зарубіжні культурно-мистецькі досягнення  та інновації, сучасні тенденції музичного  мистецтва;

- досвід роботи відомих вітчизняних і світових оркестрових груп професійних колективів;

 - будову, технічні і виражальні особливості народних музичних інструментів;

- правила ділового етикету та спілкування;

- ділову українську мову.

Додаткові переваги надаються кандидатам, які мають:

  - свідоцтво про участь або проведення фахових майстер-класів.

                               Умови конкурсу

1. Співбесіда з питань фаху.

2. Виконання двох інструментальних творів різного характеру.

3. Впевнене читання з  нотного листа партій з репетуару колективу на вибір комісії.

6.1. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади керівника художнього Черкаського академічного заслуженого українського народного хору

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж творчої роботи за фахом не менше 5 років.

2. Лідерські навички та вміння планування і організації всього комплексу творчої діяльності колективу.

3. Визначення загальної художньо-творчої концепції та перспективи  творчої діяльності колективу  у загальній  концертній діяльності закладу та у вітчизняному і міжнародному культурному просторі.

4. Бачення формування репертуарного плану колективу,  його виконання та актуальності як фактору успішної концертно-виконавської діяльності хорового колективу.

5. Забезпечення  художньої  якості та актуальності репертуару колективу, що сприяє формуванню та задоволенню сучасних потреб населення в отриманні культурно-мистецьких послуг.

                               Повинні знати:

- чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;

- чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу діяльність закладу культури;

- основи авторського і трудового законодавства України;

- правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

- правила та навички користування основними засобами сучасного офісу (ПК, засоби оргтехніки)

- основи системи організації  діловодства;

- методологічні основи менеджменту  соціокультурної діяльності та творчого процесу;

- основи теорії і практику музичного виховання у світовій культурі;

- важливі вітчизняні та зарубіжні культурно-мистецькі досягнення, інновації та перспективи і світові тенденції розвитку вокально-хорового мистецтва;

- досвід роботи та класичний і сучасний репертуар відомих вітчизняних , світових професійних колективів хорового мистецтва;

- методику роботи з великим вокально-хоровим колективом та малими ансамблевими формами; методику вивчення твору із виконавським колективом; методику роботи та актуальність репертуару;

- основи теорії та методики роботи над  народно-сценічним танцем, акторської та музично-виконавської майстерності;

- особливості проведення різноманітних форм концертно-виконавської діяльності;

- правила ділового етикету та спілкування;

- ділову українську мову.

Додаткові  переваги надаються кандидатам, які мають:

 - свідоцтво, сертифікат про участь у вітчизняних та/або  зарубіжних  фахових майстер-класах або проведення фахових майстер-класів;

 - свідоцтво про участь у тренінгах, семінарах , форумах з ефективної організації успішної командної роботи.

Умови конкурсу

1. Розробити перспективний репертуарний план колективу на 1 та 3 роки.

2. Розробити план творчої роботи і визначити основні напрямки  розвитку колективу та підвищення його конкурентоспроможності.

3. Співбесіда з питань фаху, хорового мистецтва України та менеджменту.

6.2. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади  балетмейстера-постановника

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра— без вимог до стажу роботи, для спеціаліста  - підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією не менше 3 років, для бакалавра —- підвищення кваліфікації та стаж творчої роботи за фахом не менше 5 років.

2. Висока технічна майстерність, досконала хореографічна підготовка: яскрава творча індивідуальність та яскраві хореографічні, музичні і сценічні здібності.

3. Практичний досвід виконавської майстерності та постановчої роботи.

4. Значний практичний досвід роботи з партитурою та клавіром хореографічного твору.

                               Повинні знати:

- чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;

- чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу діяльність;

- основи авторського і трудового законодавства України;

- правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

- правила користування основними засобами сучасного офісу (ПК, засоби оргтехніки);

- основи системи організації  діловодства;

- методологічні основи менеджменту  соціокультурної діяльності та творчого процесу;

-важливі вітчизняні та зарубіжні культурно-мистецькі досягнення та інновації, сучасні тенденції хореографічного мистецтва;

- досвід роботи відомих вітчизняних і світових професійних колективів хореографічного мистецтва та  перспективи і світові тенденції  його розвитку;

- теорію та методику роботи над народно-сценічним танцем, методику виконання віртуозних рухів у народній хореографії;

- cтильові особливості українських народних танців та їх районування;

- особливості використання в українському танці елементів естради, акробатики;

- основи стилізації народного танцю та теорії балетмейстерської майстерності;

- структуру створення  хореографічного твору та принцип композиційного та драматургічного єднання, конструктивну цілісність композиції;

- основи теорії режисури і акторської майстерності та їх застосування  до хореографічного мистецтва;

- принципи музичного оформлення народно-сценічного танцю;

- правила ділового етикету та спілкування;
- ділову українську мову.

                   Додаткові  переваги надаються кандидатам, які мають :

- свідоцтво, сертифікат про участь у вітчизняних та/або  зарубіжних  фахових майстер-класах або проведення фахових майстер-класів ;

- свідоцтво про участь у тренінгах, семінарах з ефективної організації успішної командної роботи.

                             Умови конкурсу

1. Представити у записах на електронних носіях створені хореографічні постановки народно-сценічного танцю, хореографічні постановки народно-стилізованого танцю.

2. Практично показати роботу з партитурою хореографічного твору.

3. Співбесіда з питань фаху, історії хореографічного мистецтва та менеджменту.

6.3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади  репетитора з балету

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр); для магістра— без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією не менше 3 років, для бакалавра - підвищення кваліфікації та стаж творчої роботи за фахом не менше 5 років.

2. Висока технічна майстерність, досконала хореографічна підготовка: яскрава творча індивідуальність та яскраві хореографічні, музичні і сценічні здібності.

3. Практичний досвід виконавської майстерності та репетиторської роботи.

4. Значний практичний досвід роботи з партитурою та клавіром хореографічного твору.

5. Доскональне володіння методикою проведення щоденного тренажу з балетною групою (проведення індивідуальних та групових занять з   вдосконалення виконавської техніки, здійснення контролю за якістю виконання сольних партій, групових і масових сцен у  концертних програмах).

Повинні знати:

- чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;

- основи  трудового законодавства України;

- правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

- правила користування основними засобами сучасного офісу (ПК, засоби оргтехніки)

- методологічні основи  творчого процесу;

- важливі вітчизняні та зарубіжні культурно-мистецькі досягнення та інновації, сучасні тенденції хореографічного (класичного, сучасного і народного) мистецтва;

- досвід роботи відомих вітчизняних і світових професійних колективів хореографічного мистецтва та  перспективи і світові тенденції  його розвитку;

- теорію та методику роботи над народно-сценічним танцем, хореографічну термінологію, методику виконання віртуозних рухів у народній хореографії;

 - особливості та методику використання в українському танці елементів естради, акробатики;

- основи застосування акторської майстерності до хореографічного мистецтва;

- методи педагогічної, тренажної та репетиторської роботи;

- принципи музичного оформлення народно-сценічного танцю;

- правила ділового етикету та спілкування;
- ділову українську мову.

            Додаткові переваги надаються кандидатам, які мають:

- свідоцтво, сертифікат про участь у вітчизняних та/або зарубіжних  фахових майстер-класах або проведення фахових майстер-класів.

Умови конкурсу

1. Показати фрагмент ведення уроку класичного, народно-сценічного танцю та роботу над створенням етюду.

2. Практично показати роботу з партитурою хореографічного твору.

3. Співбесіда з питань фаху.

6.4. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад артистів  хорової групи (тенор, бас-баритон, альт, сопрано) Черкаського академічного заслуженого українського народного хору

1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста  - підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією не менше 3 років, для бакалавра - підвищення кваліфікації та/або стаж роботи за професією не менше 3 років.

2. Яскравий за тембром голос повного діапазону, видатна виконавська майстерність та володіння засобами вокально-хорової техніки, бездоганна сценічна культура.

3. Висока внутрішня культура, яскрава творча індивідуальність (музично-вокальні, сценічні здібності).

4. Володіння широким репертуаром, що включає українські народні пісні та твори вітчизняних і зарубіжних авторів.

5. Досконала професійна музично-теоретична підготовка для виконання вокальних партій та відмінні навички читання з листа.

Повинні знати:

- чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;

- основи  трудового законодавства України;

- правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

- важливі вітчизняні та зарубіжні культурно-мистецькі досягненнята   інновації, сучасні тенденції хорового  мистецтва;

- досвід роботи відомих артистів хорової групи вітчизняних і світових професійних колективів;

- практичні основи вокального мистецтва;

- правила ділового етикету та спілкування;

- ділову українську мову.

Додаткові переваги надаються кандидатам, які мають:

- свідоцтво про участь або проведення фахових майстер-класів;

- високі когнітивні здібності до швидкого запам’ятовування репертуару   колективу.

Умови конкурсу

1. Виконати 2 твори різного характеру ( включно спів acapellа).

2. Впевнене читання творів з листа з репетуару колективу на вибір комісії.

3. Співбесіда з питань фаху.

6.5. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад артистів  балетної групи Черкаського академічного заслуженого українського народного хору

1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,  спеціаліст , бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

2.Виразні хореографічні, музичні і сценічні здібності.

3. Висока виконавська майстерність та віртуозна техніка.

4. Яскрава творча  індивідуальність.

5. Володіння основами класичного  та народного танцю.

Повинні знати:

- чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;

- основи  трудового законодавстваУкраїни;

- правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії;

- досвід роботи відомих вітчизняних і світових професійних хореографічних    колективів;

-  історію  та   шляхи   розвитку   хореографії; 

- теорію акторської майстерності  та  її застосування  в  хореографічному мистецтві;

- основи класичного, сучасного і народного танцю;

- правила ділового етикету та спілкування;

- ділову українську мову.

                 Додаткові переваги надаються кандидатам, які мають:

   - свідоцтво про участь або проведення фахових майстер-класів.

                                Умови конкурсу

1. Виконати фрагмент сольного хореографічного номера.

        2. Продемонструвати хореографічні трюкові елементи.

        3. Співбесіда з питань фаху.